ZwykłePisanie prac hotelarstwo

Cena: 20151117 zł

Pisanie prac hotelarstwo
Oferuje pisanie prac hotelarstwo. Prace licencjackie, prace zaliczeniowe, prace magisterskie, a także MBA, podyplomowe. Pomoc w każdym możliwym zakresie. Pisanie prac hotelarstwo, Pisanie prac hotelarstwo
Oferowane przeze mnie materiały są pozbawione plagiatu, mogę to poświadczyć odpowiednimi raportami. Pisanie prac hotelarstwo u mnie to mądry wybór.
Poniżej kawałek mojego tekstu:

Każdy hotel funkcjonuje w swoim mikrootoczeniu – zbiorze podmiotów, z którymi wchodzi w dwustronne zależności, oraz makrootoczeniu – zbiorze sil, wywie¬rających wpływ na działanie obiektu, w niewielkim lub w żadnym stopniu poddają¬cych się jego oddziaływaniu. Mikrootoczenie tworzy obszar zmiennych zależnych, makrootoczenie – niezależnych.
Wyróżnia się następujące rodzaje makrootoczenia hotelarstwa: technologiczne, polityczno-prawne, ekonomiczne, społeczno-demograficzno-kulturowe.
We współczesnym hotelarstwie olbrzymi i stale rosnący wpływ wywiera makrootoczenie technologiczne – poziom techniki i stopień opanowania technologii. Postęp, jaki dokonał się w technologiach budowy hoteli (np. kompletnie wyciszone i zamor¬tyzowane obiekty zlokalizowane tuż przy lotniskach), ich wyposażeniu i sposobach łączności ze światem, jest widoczny. Wiele czynności w hotelarstwie jest w pełni zauto¬matyzowanych – wystarczy porównać przebieg rezerwacji on-line z metodami, jakie stosowano jeszcze kilkanaście lat temu. Hotel niewprowadzony do globalnego syste¬mu rezerwacji i dystrybucji traci swoje szanse na silnie konkurencyjnym rynku tury¬stycznym. Wewnątrz (lub nawet na zewnątrz) hotelu działają szybkie, ciche, bezpiecz¬ne dźwigi osobowe i towarowe, hotele są wyposażone w całe gamy urządzeń dla osób niepełnosprawnych i starszych. Ergonomiczne meble w pokojach hotelowych ułatwia¬ją pracę i wypoczynek, dostęp do internetu staje się powszechny. Konstruowane są na partykularne potrzeby przedsiębiorstw hotelarskich specjalne łóżka i wanny. Nowo¬czesne technologie służą oszczędzaniu energii, wody, oczyszczają odpady. Rozszerza się skala rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w zapleczach rekreacyjnych hoteli i w części gastronomicznej. Stosowane są nowoczesne rozwiązania techniczne w zakresie kampanii reklamowych .

Imię/ nazwa firmy: prace

E-mail: prace@email.com

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 17.11.2015

Cena: 20151117 zł

Liczba odsłon: 390


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik