ZwykłePisanie prac logistyka

Cena: cc

Pisanie prac logistyka
Oferuje pisanie prac rachunkowość. Prace licencjackie, prace zaliczeniowe, prace magisterskie, a także MBA, podyplomowe. Pomoc w każdym możliwym zakresie. Pisanie prac rachunkowość, Pisanie prac logistyka
Oferowane przeze mnie materiały są pozbawione plagiatu, mogę to poświadczyć odpowiednimi raportami. Pisanie prac rachunkowość u mnie to mądry wybór. Pisanie prac logistyka Pisanie prac logistyka Pisanie prac logistyka
Poniżej kawałek mojego tekstu:

Właściwości i założenia koncepcji logistyki można scharakteryzować następująco :
• Logistyka to koncepcja planowania, sterowania, organizowania oraz kontrolowania fizycznego obiegu towarów, a także jego informacyjnych uwarunkowań, która wymaga systemowego ujęcia.
• Przepływy towarowe i informacyjne tworzą system, który rozciąga się na różne ogniwa, fazy czy podsystemy itp.
• Koncepcja logistyki jest osadzona na współzależnych, ścisłych związkach w obrębie funkcjonalnych, strukturalnych i instytucjonalnych aspektów procesu fizycznego obiegu towarów.
• Integracja realnych komponentów logistyki (transport, magazynowanie, kształtowanie zapasów, pakowanie, czynności obsługi klientów itp.) która odnajduje odbicie w tworzeniu zintegrowanych systemów organizacyjnych oraz informacyjno-regulacyjnych, które zapewniają i stymulując osiąganie pożądanych celów.
• Logistyka, w ujęciu systemowym, orientację efektywnościową, opierającą się na kompleksowej analizie i kształtowaniu poziomu czy struktury kosztów, a w której centralną rolę odgrywa właściwy poziom oraz jakość świadczonych usług (tj. szybkość i terminowość realizacji zamówień czy jakość i niezawodność dostaw itp.).
• Logistyka stanowi źródło odkrywania i kształtowania nowych potencjałów oraz zdolności kreowania wartości czy korzyści, które zapewniając długofalowy wzrost efektywności oraz sukcesów przedsiębiorstwa (czyli trójwymiarowy efekt strategiczny logistyki).
• Koncepcja logistyczna osadzona jest na realiach rynku, tzn. bazą i przesłanką wszystkich (tj. operatywnych i strategicznych) działań czy decyzji i rozwiązań w sferze logistyki być powinno podejście zorientowane na wymagania rynku i możliwości jego kształtowania i rozwoju.
• Logistyka stanowi „potencjał” oraz instrument strategiczny marketingu, wspomagający w sposób długofalowy przedsięwzięcia oraz komponenty strategii rynkowej przedsiębiorstwa, co determinuje jej skuteczność.

Imię/ nazwa firmy: prace

E-mail: prace@email.com

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 17.11.2015

Cena: cc

Liczba odsłon: 310


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik