ZwykłePisanie prac nieruchomości

Cena: 20151117 zł

Pisanie prac nieruchomości
Oferuje pisanie prac nieruchomości. Prace licencjackie, prace zaliczeniowe, prace magisterskie, a także MBA, podyplomowe. Pomoc w każdym możliwym zakresie. Pisanie prac nieruchomości, Pisanie prac nieruchomości
Oferowane przeze mnie materiały są pozbawione plagiatu, mogę to poświadczyć odpowiednimi raportami. Pisanie prac nieruchomości u mnie to mądry wybór.

prace magisterskie nieruchomości

prace licencjackie nieruchomości
Poniżej kawałek mojego tekstu:

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami określony i uregulowany został Ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo to zdefiniowało zawód pośrednika i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, uznając zarazem, że do wypełniania tego zawodu niezbędna jest licencja przy¬znająca odpowiednie uprawnienia. Jak pisze S. Kalus „Zawód pośrednika w ob¬rocie nieruchomościami stanowi kategorię sporną co do potrzeby takiego wyod¬rębnienia i co do sensowności licencjonowania osób podejmujących tego rodzaju działalność jaką jest pośrednictwo” . W istocie „zawód pośrednika jest typowym zawodem w gospodarce rynkowej, a zakres jego obowiązków zwyczajowo nie budzi wątpliwości i jest określany w umowie między nim a osobami korzystającymi z jego usług” .
Rozwój rynku nieruchomości skłonił jednak ustawodawcę do wprowadzenia ww. ustawą tzw. zawodów licencjonowanych, obejmujących także zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami. Należy sądzić, że postępowanie ustawodawcy, jak o tym pisze Z. Brzeziński, „nie było podyktowane chęcią ograniczenia dostępu do tych zawodów, a miało na celu zapewnienie wysokiego poziomu usług świadczonych przez osoby posiadające wysokie kwalifikacje. Wprowadzając licencje państwo chroni interes podmiotów działających na rynku nieruchomości przez powierzenie obsługi tego rynku fachowcom posiadającym odpowiednią wiedze i doświadczenie. Określenie dla wszystkich obsługujących ten rynek jednakowych zasad działania, standardów zawodowych oraz odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie powinno stanowić rzetelną podbudowę do dalszego rozwoju tego sektora gospodarki ”.

Imię/ nazwa firmy: prace

E-mail: prace@email.com

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 22.05.2016

Cena: 20151117 zł

Liczba odsłon: 442


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik