ZwykłePisanie prac psychologia

Cena: xx

Pisanie prac psychologia
Oferujemy pisanie prac psychologia. Prace licencjackie, prace zaliczeniowe, prace magisterskie, a także MBA, podyplomowe. Pomoc w każdym możliwym zakresie. Pisanie prac psychologia, Pisanie prac psychologia
Oferowane przeze mnie materiały są pozbawione plagiatu, mogę to poświadczyć odpowiednimi raportami. Pisanie prac psychologia u mnie to mądry wybór. Pisanie prac psychologia
Poniżej kawałek mojego tekstu:

Istnieją dwie podstawowe taktyki autoprezentacji: słabe i mocne.
Słabe taktyki autoprezentacji:
a) samoutrudnianie – angażowanie się w działania, które utrudniają szanse sukcesu, albo zwalniają z osobistej odpowiedzialności za porażkę (zwiększają jednak osobistą chwałę w przypadku sukcesu)
b) suplikacja – prezentowanie własnej bezradności w nadziei uzyskania pomocy od innych dzięki odwołaniu się do normy odpowiedzialności społecznej, nakazującej pomagać tym, których losy od nas zależą
c) wymówka – zaprzeczanie intencji wyrządzenia szkody i/lub przekonywanie, że nie miało się kontroli nad przebiegiem zachowania, które szkodę wyrządziło („to nie moja wina”)
d) usprawiedliwienia – akceptowanie własnej odpowiedzialności przy jednoczesnych próbach redefinicji czynu jako mało szkodliwego lub dotyczącego w istocie czegoś innego, niż szkoda
e) przeprosiny – akceptowanie własnej odpowiedzialności za szkodę, okazanie żalu, kompensowanie szkody ofierze,
Mocne taktyki autoprezentacji:
a) ingracjacja – wkradanie się w cudze łaski lub pozyskiwanie sympatii przez:
prezentowanie własnych, niekoniecznie istniejących cech, wzbudzających sympatię,
schlebianie innym i prawienie im komplementów
konformizm – prezentowanie opinii zgodnych z opiniami innych (dylemat zróżnicowanej publiczności),
czynienie przysług (dylemat lizusa)
b) autopromocja – przedstawianie siebie, jako osoby kompetentnej, przekonywanie o niezwykłości i wielkości własnych osiągnięć (dylemat skromności; dylemat autentyczności)
c) dawanie przykładu – przedstawianie siebie jako osoby moralnej, z zasadami,
zastraszanie – przedstawianie siebie jako „twardej osoby”, która może zaszkodzić, narobić kłopotów i od której niczego nie można uzyskać,

Pisanie prac psychologia

Imię/ nazwa firmy: prace

E-mail: prace@email.com

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 01.12.2011

Cena: xx

Liczba odsłon: 237


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik