ZwykłePisanie prac rachunkowość.

Cena: cc

Pisanie prac rachunkowość
Oferuje pisanie prac rachunkowość, Prace licencjackie, prace zaliczeniowe, prace magisterskie, a także MBA, podyplomowe. Pomoc w każdym możliwym zakresie, Pisanie prac rachunkowość, Pisanie prac rachunkowość
Oferowane przeze mnie materiały są pozbawione plagiatu, mogę to poświadczyć odpowiednimi raportami, Pisanie prac rachunkowość u mnie to mądry wybór.
Poniżej kawałek mojego tekstu:

Rachunek kosztów stanowi integralny element systemu rachunkowości. Celem rachunku kosztów jest poznanie poniesionych w danym okresie kosztów w różnych przekrojach oraz zapewnienie informacji potrzebnej do ustalania wyniku, kierowania i kontroli przedsiębiorstwa. Rachunek kosztów spełniający powyższe wymagania powinien zatem obejmować takie zagadnienia jak: zasady dokumentowania, pomiaru, wyceny, ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów oraz analizy i sprawozdawczości w zakresie kosztów .
Zgodnie z ustawą o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) przedsiębiorstwa są zobowiązane do prowadzenia rachunku kosztów, który w swej istocie nie jest ani rachunkiem kosztów zmiennych, ani rachunkiem kosztów pełnych w ich czystej postaci. Przyjąć jednak można, że wprowadzony w ustawie podział kosztów na stałe i zmienne zbliża ten rachunek do modelu rachunku kosztów zmiennych. Warto więc wspomnieć o podstawowych zaletach tego modelu rachunku kosztów :
• umożliwia podejmowanie krótkookresowych decyzji cenowych poprzez określenie progu rentowności sprzedaży,
• umożliwia podejmowanie bieżących decyzji dotyczących wielkości i struktury produkcji,
• umożliwia kontrolę powstawania kosztów w przedsiębiorstwie, zwłaszcza wielkości i struktury kosztów stałych,
• stwarza podstawy decentralizacji procesu zarządzania polegającej na tworzeniu ośrodków odpowiedzialności za przychody i koszty.

Pisanie prac rachunkowość

Imię/ nazwa firmy: prace

E-mail: prace@email.com

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 21.11.2015

Cena: cc

Liczba odsłon: 310


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik