ZwykłePisanie prac rachunkowość

Cena: .......

Pisanie prac rachunkowość
Oferuje pisanie prac rachunkowość. Prace licencjackie, prace zaliczeniowe, prace magisterskie, a także MBA, podyplomowe. Pomoc w każdym możliwym zakresie. Pisanie prac rachunkowość, Pisanie prac rachunkowość
Oferowane przeze mnie materiały są pozbawione plagiatu, mogę to poświadczyć odpowiednimi raportami. Pisanie prac rachunkowość u mnie to mądry wybór.

pisanie prac rachunkowość

prace magisterskie rachunkowość

prace licencjackie rachunkowość

prace semestralne rachunkowość

prace kontrolne rachunkowość
Poniżej kawałek mojego tekstu:
Ustalanie wyniku finansowego w systemie ewidencyjnym jest jednym z głównych zadań rachunkowości jednostki gospodarczej. Dokonuje się tego na koniec roku obrotowego w związku z rocznym zaniknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem sprawozdawania finansowego. Wynik finansowy jest ponadto obliczany w poszczególnych okresach sprawozdawczych w ciągu roku obrotowego na wewnętrzne potrzeby jednostki gospodarczej.
Pisanie prac rachunkowość
Do ewidencyjnego ustalenia wyniku finansowego jest przeznaczone konto 860 „Wynik finansowy”. Na nim ustala się wynik finansowy netto osiągnięty przez jednostkę gospodarczą w danym roku obrotowym. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych na koncie 860 „Wynik finansowy” księguje się operacje gospodarcze wpływają¬ce na wynik finansowy netto. A zatem, po stronie Wn ujmuje się przeniesienie kosztów, strat nadzwyczajnych i obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego, po stronie Ma ewidencjonuje się natomiast przeniesienie przychodów i zysków nadzwyczajnych.

pisanie prac rachunkowość

prace magisterskie rachunkowość

prace licencjackie rachunkowość

prace semestralne rachunkowość

prace kontrolne rachunkowość
Saldo końcowe konta 860 „Wynik finansowy” ustalone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych przedstawia osiągnięty w danym roku obrotowym wynik finansowy netto, przy czym saldo kredytowe wyraża zysk netto, natomiast saldo debetowe przedstawia stratę netto. Saldo końcowe konta 860 „Wynik finansowy” jest wykazywane w pasywach bilansu w pozycji A. VIII „Zysk (strata) netto” jako ostateczny wynik finansowy osiągnięty w bieżącym roku obrotowym. Na początku następnego roku obrotowego saldo początkowe konta „Wynik finansowy”, które oznacza wynik finansowy netto za rok ubiegły, jest przenoszone na konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”. Przeniesienie to następuje pod datą zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

pisanie prac rachunkowość

prace magisterskie rachunkowość

prace licencjackie rachunkowość

prace semestralne rachunkowość

prace kontrolne rachunkowość
Przy ustalaniu wyniku finansowego należy stosować określone zasady rachunkowości, które odnoszą się wprost do wyniku finansowego oraz do wielkości wpływających na ten wynik: przychodów, kosztów, zysków i strat nadzwyczajnych oraz obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego.

Imię/ nazwa firmy: rachunkowość

E-mail: prace@email.com

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 22.05.2016

Cena: .......

Liczba odsłon: 542


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik