Zwykłepisanie prac stosunki międzynarodowe

Cena: tanio

pisanie prac stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe badają zachowania wzajemne na państw na politycznej mapie świata
weźmy na przykład Rosję;
Boris Nikołajewicz Jelcyn (ur. 1931), z wykształcenia inżynier, sto¬sunkowo wcześnie przeszedł do pracy w aparacie partyjnym i szybko awansował na stanowisko sekretarza obwodu, a następnie sekretarza KC i sekretarza moskiewskiego Komitetu Partii. Był typem trybuna ludowego i demagoga wiecowego. W 1987 r. wszedł w konflikt z se¬kretarzem KC Ligaczowem i został usunięty z funkcji partyjnych. W mar¬cu 1989 r., wbrew stanowisku władz partyjnych, postanowił kandydo¬wać do Zgromadzenia Deputowanych Ludowych i wszedł do tego gre-mium — wybrano go na wiceprzewodniczącego Międzyregionalnej Gru¬py Deputowanych. W maju 1990 r. został przewodniczącym Rady Naj¬wyższej Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Rad. Stał się jedną z ważniejszych osobistości w ZSRR. Latem tego samego roku demonstracyjnie wystąpił z partii. Wybrano go na prezydenta Federacji Rosyjskiej większością 57,3% głosów, legitymował się silnym zapleczem politycznym. Gorbaczow był wybrany przez Zgromadzenie, Jelcyn — bezpośrednio przez wyborców .
Politycy ci nie lubili się wzajemnie. Do zasadniczego konfliktu między nimi doszło latem 1991 r. Władze centralne ZSRR pod kierownictwem Gorbaczowa opracowały projekt nowej konstytucji, który przewidywał przekształcenie ZSRR w konfederację. Koncepcja ta nie odpowiadała ani Jelcynowi, ani prezydentowi Ukrainy Leonidowi Krawczukowi. pisanie prac stosunki międzynarodowe. Występowało przeciw niej również wielu czołowych przywódców partii i rządu, toczyły się ostre spory. W sierpniu, wypraco¬wano koncepcję przekształcenia państwa w luźną federację republik. Projekt konstytucji miano oficjalnie podpisać 20 sierpnia 1991 r. Gor¬baczow wyjechał na urlop nad Morze Czarne. Tymczasem w dzień poprzedzający podpisanie dokumentu zorganizowano pucz. Wzięło w nim udział wielu wybitnych polityków z wiceprezydentem Gienadijem Janajewem i premierem Walentinem Pawłowem na czele. Pucz miał na celu powstrzymanie procesu likwidowania ZSRR oraz obronę jedności i całości państwa. Spiskowcy internowali Gorbaczowa, ale liczyli, że poprze on ich stanowisko. Przejawili brak zdecydowania. W stolicy na czele sił zwalczających pucz stanął prezydent Rosji Boris Jelcyn. pisanie prac stosunki międzynarodowe. W ciągu trzech dni rebelia została stłumiona, a spiskowcy aresztowani (19-21 sierpnia). Gorbaczow wrócił do Moskwy, ale do końca nie zdołał uwol¬nić się od podejrzeń, iż sympatyzował ze spiskowcami. W ZSRR nigdy nie cieszył się specjalną popularnością; od 19 sierpnia stał się wręcz niepopularny. pisanie prac stosunki międzynarodowe. Odwrotnie było z Jelcynem, jego popularność jeszcze bardziej wzrosła. Teraz przestał się już liczyć z prezydentem Związku, który formalnie jeszcze istniał .
prace magisterskie stosunki międzynarodowe
prace licencjackie stosunki międzynarodowe

Imię/ nazwa firmy: prace

E-mail: prace@email.com

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 12.12.2015

Cena: tanio

Liczba odsłon: 227


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik