ZwykłePisanie prac transport

Cena:

Pisanie prac transport
Oferuje pisanie prac finanse. Prace licencjackie, prace zaliczeniowe, prace magisterskie, a także MBA, podyplomowe. Pomoc w każdym możliwym zakresie. Pisanie prac transport
Oferowane przeze mnie materiały są pozbawione plagiatu, mogę to poświadczyć odpowiednimi raportami. Pisanie prac transport u mnie to mądry wybór.

prace magisterskie transport

prace licencjackie transport
Poniżej kawałek mojego tekstu:

Drogi kolejowe wraz ze stacjami, punktami przeładunkowymi, bocznicami oraz urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania, takimi jak: wyposazenie energetyczne, wodno-kanalizacyjne, urządzenia sterowania ruchem i łączności stanowią, podstawowy skladnik infrastruktury ekonomicznej transportu kolejowego.
Z punktu widzenia znaczenia gospodarczego i społecznego, linie kolejowe dzieli sie w Polsce na nastepujące kategorie:
— magistralne, o obciążeniu przewozami powyżej 25 mln ton rocznie i do-stosowane do jazdy pociągów z prędkością większą od 120 km/h,
— pierwszorzędne, o obciążeniu przewozami od 10 do 25 mln ton rocznie i dostosowane do jazdy pociągow z prędkoscią od 80 km/h do 120 km/h,
— drugorzedne, o obciążeniu przewozami od 3 do 10 mln ton rocznie i dostosowane do jazdy pociągów z prędkością od 60 km/h do 80 km/h,
— miejscowego znaczenia, o obciążeniu przewozami poniżej 3 mln ton rocznie i dostosowane do jazdy pociągów z prędkością mniejszą od 60 km/h. Z punktu widzenia szerokosci torow wyroznia sie linie (koleje):
— normalnotorowe, o rozstawie szyn (mierzonym między wewnętrznymi krawędziami toków szynowych) 1 435 mm,
— szerokotorowe, o rozstawie szyn 1 520 mm (Rosja, Ukraina, Białoruś i inne kraje WNP), 1 600 mm (Irlandia) lub 1 675 mm (Hiszpania), Pisanie prac transport
— waąskotorowe, o rozstawie szyn 1000, 750 i 600 mm. Ze wzgleęlu na ukształtowanie terenu, przez który przechodzaą linie kolejowe dziela. się one na:
— nizinne, przechodzaące po terenach, na których wzniesienia nie powinny przekraczać od 5 do 10%o, a promienie łuków powinny wynosić od 400 do 1 200 m,

Pisanie prac transport

Imię/ nazwa firmy: prace

E-mail: prace@email.com

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 22.05.2016

Cena:

Liczba odsłon: 515


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik