ZwykłePisanie prac zarządzanie

Cena: 20151117 zł

Pisanie prac zarządzanie
Oferuje pisanie prac zarządzanie. Prace licencjackie, prace zaliczeniowe, prace magisterskie, a także MBA, podyplomowe. Pomoc w każdym możliwym zakresie. Pisanie prac zarządzanie, Pisanie prac zarządzanie
Oferowane przeze mnie materiały są pozbawione plagiatu, mogę to poświadczyć odpowiednimi raportami. Pisanie prac zarządzanie u mnie to mądry wybór.
Poniżej kawałek mojego tekstu:

Zarządzanie jest jedną z nauk ekonomicznych. To sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów. W procesie zarządzania można wyróżnić pięć podstawowych funkcji: planowanie, organizowanie, przekazywanie poleceń, koordynację i kontrolowanie. W ramach każdej z tych funkcji zarządca może wykorzystywać określone zbiory instrumentów, służących do ich realizacji. Także nauka o metodach, zasadach i instrumentach dotyczących realizacji powyższych założeń. Zarządzanie to również wysoko kwalifikacyjną działalnością kierowniczą, polegającą na umiejętnym i wyrafinowanym planowaniu, motywowaniu i organizowaniu, a także na niezbędnym minimum kontroli. Pisanie prac zarządzanie

Zarządzanie to nic innego jak zestaw działań obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie skierowanych na zasoby organizacji i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny . Jednakże pojęcia kierowanie i zarządzanie (ang. management) zawierają w sobie pewne różnice, które wyrażają zróżnicowany stosunek zarządzającego do ludzi i rzeczy. Management tłumaczone, jako „zarządzanie” odnosi się do zarządzania rzeczami, a więc zasobami rzeczowymi, kapitałem, produkcją, technologią, organizacja. Natomiast w tłumaczeniu „kierowanie” powinno się używać do zarządzania czynnikiem ludzkim, gdyż ludźmi się raczej kieruje, a nie zarzadza .

 

Imię/ nazwa firmy: prace

E-mail: prace@email.com

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 17.11.2015

Cena: 20151117 zł

Liczba odsłon: 507


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik