ZwykłePomoc w redagowaniu i korekcie prac z zakresu nauk medycznych

Cena:

Oferuję pomoc w przygotowaniu prac zaliczeniowych, referatów oraz prac dyplomowych z zakresu nauk medycznych (medycyna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo) oraz nauk pokrewnych. Wiem z doświadczenia, że tematy prac dyplomowych z pielęgniarstwa koncentrują się na różnych aspektach związanych z czynnościami pielęgniarskimi. Część z nich opisuje również rozmaite kwestie związane z szeroko pojętą tematyką zdrowotną. Wiem również, jak wymagająca jest praca pielęgniarki, bowiem sama ją wykonywałam. Rozumiem zatem doskonale pracę w systemie zmianowym, ciągły stres i brak czasu na… wszystko, a co dopiero na zajmowanie się lekturą opasłych podręczników medycznych. Dlatego oferuję pomoc wszystkim zapracowanym osobom, które kształcą się w tematyce związanej z ochroną zdrowia, w dobraniu tematu i literatury, przygotowaniu planu pracy (konspektu), opracowaniu rozdziałów teoretycznych jak i metodologicznych (cel i przedmiot badań, narzędzia i hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki, dobór terenu badań). W pracach z zakresu nauk medycznych najważniejsza jest część badawcza. Wobec tego od studenta wymaga się, aby wybrał pacjenta, czy też dane środowisko (np. pielęgniarek), aby samodzielnie dokonał oceny stanu zdrowia, zebrał wywiad, opracował diagnozę, opisał realizowane działania pielęgniarskie. Niezbędne jest więc oparcie się na praktyce pielęgniarskiej i wybranych teoriach pielęgniarstwa, co pozwoli na sformułowane odpowiednich wniosków i przeprowadzenie dyskusji. Wszystko to wymaga odpowiedniej ilości czasu, wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności edytorskich (sporządzenie wykresów, tabel, wygenerowanie automatycznego spisu treści itp.). Jest tego sporo, ale nie przejmuj się, bowiem oferuję pomoc w każdym z tych obszarów, pozostając do dyspozycji studenta i dostosowując się do jego potrzeb. Wyjaśniam wszelkie niejasne kwestie, tak aby student wiedział „skąd” i „dlaczego” i aby potrafił wszystko uzasadnić promotorowi. Podczas współpracy zapewniam stały kontakt, bezpłatne porady aż do obrony. Nie pobieram zaliczek i nie uznaje płatności z góry. Zadzwoń lub napisz, a z pewnością się dogadamy.

Imię/ nazwa firmy: Bożena

Telefon: 500-719-628

E-mail: drbozena@wp.pl

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 23.02.2023

Cena:

Liczba odsłon: 16


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik