ZwykłePOZYCJONOWANIE MAREK

Cena: do ustalenia

Forma: opracowanie pisemne raportu z mini-badania dotyczącego pozycjonowania marek
Projekt polega na opracowaniu przez studentów wyników mini-badania dotyczącego pozycjonowania marek metodą ze skojarzeń i metodą porównywania parami – z zastosowaniem skalowania wielowymiarowego. Interpretacja wyników ma zawierać porównanie rezultatów uzyskanych dwoma metodami (poznawcza i behawioralna) oraz rekomendacje do strategii marketingowej.
Do oceny projektu służy formularz do oceny załączony na końcu sylabusu.
Termin zaliczenia: Złożenie pracy w formie wydruku (4-5 stron) –
Instrukcja obsługi do zadania 1
1. Problem: Wybór pięciu marek w danej kategorii produktów (krótki opis marek z uzasadnieniem), uwzględnienie także „marki idealnej”. Np. odzież sportowa: Adidas, Reebok, Nike, Puma, 4F, marka idealna odzieży sportowej. Jedna z marek będzie analizowana – w raporcie zostaną opisane rekomendacje do strategii marketingowej dla tej marki. Krótkie określenie problemu: dlaczego badamy daną markę.
2. Metoda. Osoby badane: Dobór grupy osób badanych (10 osób) – należących do grupy docelowej, w określonym przedziale wiekowym (opis grupy). Np. osoby pracujące, mieszkańcy miasta powyżej 500 000 mieszkańców, w wieku 30-35 lat, 5K i 5M. Jeżeli kategoria produktów będzie specyficzna, to należy cechy specyficzne uwzględnić w opisie (np. matki posiadające dzieci w wieku od 3 do 5 lat; osoby zajmujące się fotografią profesjonalnie).
3. Metoda. Materiały i narzędzia: Przygotowanie narzędzi badawczych na podstawie materiałów z zajęć; instrukcje do pozycjonowania przez porównania parami oraz instrukcje do pozycjonowania ze skojarzeń. Przeprowadzenie badania. Uwaga: badanie musi być przeprowadzone w warunkach kontrolowanych, z bezpośrednim udziałem osoby badającej. NIE przeprowadzamy badania online, NIE dajemy arkuszy uczestnikom badania do domu.
4. Wyniki: Analizy: porównywanie parami oraz skojarzeniowy indeks podobieństwa – (a) przygotowanie danych do skalowania wielowymiarowego (odpowiednio: z odległości (dissimilarity) i z podobieństw (similarity); (b) przeprowadzenie skalowania wielowymiarowego za pomocą programu SPSS ALSCAL. Ryciny 1 i 2: mapy umysłowe uzyskane w wyniku skalowania wielowymiarowego (ze skojarzeń i z porównywania parami. Proszę pamiętać o podpisaniu rycin.
5. Wnioski: Interpretacja map umysłowych wraz z porównaniem wyborów behawioralnych i poznawczych
6. Dyskusja: Rekomendacje do strategii marketingowej dla wybranej marki.
Struktura formalna raportu:
Imiona i nazwiska autorów
Tytuł raportu: „Pozycjonowanie marek ….. na rynku konkurencji” (tytuły będą się różniły ze względu na kategorie produktów i grupy docelowe).
Opis poszczególnych etapów pracy według punktów zawartych w instrukcji obsługi do zadania 1 (proszę zachować strukturę i numerację punktów 1-6).
Załączniki:
Narzędzia badawcze
Surowe zestawienie skojarzeń
Surowe zestawienie wyborów parami
Obliczenia skojarzeniowego indeksu podobieństwa
Macierze do skalowania wielowymiarowego

INFO:DUŻYM UŁATWIENIEM DLA OSOBY BĘDZIE FAKT ZROBIONEJ JUŻ PRACY, MAM ANKIETY, PRAKTYCZNIE WSZYSTKO.JEDNAK PROSZE POTRAKTOWAC TO JAKO ZROBIENIE PRACY OD NOWA, MOŻE Z MAŁA ULGĄPRACA DO DZISIAJ WIECZÓR /MAX JUTRO

Imię/ nazwa firmy: aNIA

E-mail: kwiatuszek2000@wp.pl

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 15.08.2016

Cena: do ustalenia

Liczba odsłon: 1025


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik