ZwykłePrace Inżynierskie Pisanie

Cena: tanio

Prace Inżynierskie Pisanie
Wiele dziedzin, jeden typ prac: inżynierskie.
Teoria, rozdziały praktyczne, projekty.
Student zobowiązany jest do zarejestrowania oraz złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej (raportu) w dziekanacie nie później niż 1 tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
Zgodnie ze zmienioną 11 lipca 2014 roku Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym zmieniona została definicja pracy dyplomowej.
Zgodnie zaleceniami dotyczącymi prac inżynierskich student obowiązany jest do napisania raportu z wykonania swojej pracy dyplomowej, w tym wypadku pracy inżynierskiej. Ocenie kierownika pracy i recenzenta podlega wówczas łącznie praca dyplomowa oraz raport, a student umieszcza w systemie APD raport pisemny .
Kierownik pracy dyplomowej oraz recenzent sprawdzają raport w systemie antyplagiatowym oraz uwagi umieszczają w recenzji.
1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy inżynierskiej.
Prace Inżynierskie Pisanie
2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę oraz umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia i umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
Prace Inżynierskie Pisanie
3. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt oraz wykonanie programu bądź systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna bądź artystyczna.
Prace Inżynierskie Pisanie
4. Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych.
Jakże milo jest napisać prace inżynierską.

Imię/ nazwa firmy: prace

E-mail: prace@email.com

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 22.05.2016

Cena: tanio

Liczba odsłon: 434


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik