ZwykłePrace licencjackie na każdą kieszeń

Cena: indywidualnie

Piszę prace licencjackie za najlepszą stawkę na rynku. Pisze prace licencjackie z następujących dziedzin:
– nauki społeczne w skład wydziału wchodzą komitety nauk: demograficznych, ekonomicznych; etnologicznych; filozoficznych; historycznych; o kulturze; o kulturze antycznej; o literaturze, o pracy i polityce społecznej; organizacji i zarządzania; orientalistycznych; o sztuce, pedagogicznych; politycznych; pra- i protohistorycznych; prawnych, psychologicznych; teologicznych; słowianoznawstwa; socjologii; statystyki i ekonometrii oraz Badania Polonii; Historii Nauki i Techniki; Językoznawstwa.
– nauki biologiczne to komitety: antropologii; biochemii i biofizyki, biologii ewolucyjnej i teoretycznej; botaniki; cytobiologii; ekologii; mikrobiologii, neurobiologii; ochrony przyrody; parazytologii; zoologii.
nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne czyli komitety: astronomii; chemii; chemii analitycznej; fizyki, krystalografii; matematyki.
nauki techniczne, w skład wydziału wchodzą komitety naukowe: akustyki; architektury i urbanistyki; automatyki i robotyki, biocybernetyki i inżynierii biomedycznej; budowy maszyn; elektroniki i telekomunikacji; elektrotechniki; informatyki; inżynierii chemicznej i procesowej; inżynierii lądowej i wodnej; mechaniki, metalurgii; metrologii i aparatury naukowej, nauki o materiałach; termodynamiki i spalania; transportu.
– nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – czyli komitety: agrofizyki; biologii rozrodu zwierząt; ekonomiki rolnictwa; fizjologii, genetyki i hodowli roślin; gleboznawstwa i chemii rolnej, melioracji i inżynierii środowiska rolniczego; nauk leśnych, nauk o żywności; nauk ogrodniczych; nauk weterynaryjnych; nauk zootechnicznych; ochrony roślin; techniki rolniczej; technologii drewna; uprawy roślin; zagospodarowania ziem górskich.
– nauk medycznych – komitety: epidemiologii i zdrowia publicznego; fizyki medycznej, radiobiologii i diagnostyki obrazowej; genetyki człowieka i patologii molekularnej, immunologii i etiologii zakażeń człowieka, nauk fizjologicznych; nauk neurologicznych; nauki o żywieniu człowieka, patofizjologii klinicznej; rehabilitacji, kultury fizycznej i integracji społecznej; rozwoju człowieka; terapii i nauk o leku.
– nauk o Ziemi i nauk górniczych – na wydział składają się komitety: geodezji; górnictwa; badań czwartorzędu; badań morza; geofizyki, gospodarki surowcami mineralnymi; gospodarki wodnej; inżynierii środowiska, nauk geograficznych; nauk geologicznych, nauk mineralogicznych.
Ogromny zasięg: Portal Studencki
Wybierz miasto: Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gliwice, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, ŁÓdź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław, Zabrze, Zielona Góra i wiele innych polskich miasta
Zapraszam

Imię/ nazwa firmy: prace licencjackie

E-mail: prace@email.com

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 13.11.2015

Cena: indywidualnie

Liczba odsłon: 370


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik