Zwykłeprace magisterskie

Cena: do uzgodnienia

Oferuję pomoc w pisaniu prac na wysokim poziomie naukowym. Zajmuję się pisaniem prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, doktorskich, zaliczeniowych. Wszystkie opracowania realizuję zgodnie indywidualnymi wymaganiami osoby zlecającej, aż do uzyskania ostatecznej akceptacji pracy. Prace magisterskie. W razie potrzeby układam plan pracy, spis treści, literaturę, lub wykonuję badania. Pomagam również w korekcie gotowych prac oraz w dokończeniu już rozpoczętych, dopisując np. poszczególne rozdziały, lub podrozdziały. Moja oferta obejmuje szeroki zakres dziedzin – humanistyczne i ścisłe. Do poszczególnych rozdziałów napisanej pracy dołączam raport plagiatowy. Prace magisterskie.  Pisaniem prac zajmuję się od 7 lat, dlatego też moje opracowania powstają terminowo i na odpowiednim poziomie naukowym. Prace magisterskie i licencjackie.

a teraz z innej beczki, poza ogłoszeniem, od administratora:

Nie wszystkie twierdzenia wymagają dowodu, są to w szczególności :

 • fakty znane ogólnie (np. w nocy jest zawsze ciemniej niż za dnia, Donald Tusk jest premierem Polski itp.),
 • fakty znane sądowi z urzędu (np. z innej sprawy toczącej się w sądzie),
 • twierdzenia poparte domniemaniem prawnym – np. domniemanie ojcostwa męża matki dziecka.
  • WAŻNE: Udowodnić musi swoje twierdzenie ta strona, która obala domniemanie.

Dokumenty są co do zasady podstawowym dowodem postępowania cywilnego. W niektórych przypadkach forma pisemna, jest niezbędna wyłącznie dla celów dowodowych.

Oryginały :

Najpewniejszy dowód, może być przedmiotem badań i oględzin. Dowodami mogą być :

 • dokumenty prywatne (faktury, umowy, wezwania do zapłaty itp.),
 • dokumenty urzędowe : decyzje administracyjne, orzeczenia sądu

Dokumenty poświadczone za zgodność przez notariusza:

Mają taką samą moc dowodową jak oryginały. Jeśli więc nie chcemy pozostawiać jakiegoś dokumentu w aktach sprawy (np. faktury) uwierzytelniona kopia jest najlepszym wyjściem.

Kopie i kserokopie

Mają znikomą wartość dowodową, podobnie jak kserokopie poświadczone przez osobę nieuprawnioną (np. stronę postępowania). Można natomiast załączyć do pozwu, lub innego pisma kopię i zobowiązać się do okazania oryginału na pierwszej rozprawie.

prace magisterskie tylko z joanna.prace@op.pl

napisz szybko maila

Imię/ nazwa firmy: Joanna

E-mail: joanna.prace@op.pl

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 27.09.2015

Cena: do uzgodnienia

Liczba odsłon: 256


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  Załącznik