Regulamin

Regulamin zamieszczania ogłoszeń w serwisie internetowym Pisanieprac.co

 1. Reklamy Premium i Reklamy Zwykłe dodawane są automatycznie na okres 6 miesięcy.
 2. Reklamy Polecane dodawane są na okres 1 miesiąca.
 3. Korzystanie z serwisu bezpłatnych i płatnych ogłoszeń Pisanieprac.co oznacza akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Za umieszczenie ogłoszenia nie są pobierane opłaty (w przypadku ogłoszeń zwykłych) i są pobierane opłaty w innych przypadkach.
 5. Ogłoszenia zamieszczane w serwisie skierowane są do studentów.
 6. Pisanieprac.co nie ponosi odpowiedzialności za:
  • roszczenia związane z rozliczeniami pomiędzy użytkownikami serwisu,
  • zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie,
  • oferowane w ogłoszeniach usługi,
  • zgodność usług z opisem,
  • prawdziwość informacji zawartych w ogłoszeniach.
 7. Pisanieprac.co nie bierze udziału w transakcjach między użytkownikami serwisu ogłoszeniowego. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach Pisanieprac.co spoczywa na użytkownikach serwisu.
 8. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy; oferującymi handel organami ludzkimi i zwierzęcymi, alkoholem, lekami na receptę, narkotykami i środkami odurzających, materiałami pornograficznymi i erotycznymi gadżetami, nielegalnymi kopiami oprogramowania, gier, filmów oraz    bronią.
 9. Ogłoszenia należy umieszczać wyłącznie w odpowiednich kategoriach zgodnie z kategorią ogłoszenia.
 10. Ogłoszenie nie spełniające wymogów określonych w punktach: 3 i 7 będzie usuwane przez moderatora bez powiadamiania użytkownika zamieszczającego ogłoszenie.
 11. Publikując materiały, treści czy dane osobowe użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich udostępnienie publiczne.
 12. Pisanieprac.co zastrzega sobie prawo do:
  • zawieszenia działania serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres,
  • zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych,
  • usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem bądź niniejszym regulaminem,
  • nie umieszczania ogłoszenia, gdy ilość ogłoszeń umieszczonych przez 1 użytkownika jest większa niż 10,
  • nie umieszczania ogłoszeń konkurencyjnych,
  • nie umieszczania ogłoszeń bez podania przyczyny.
 13. Użytkownik korzystający z udostępnienie zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie oraz usuwanie swych danych przez serwis.
 14. Pisanieprac.co zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników serwisu.
 15. Serwis zastrzega sobie prawo braku akceptacji przez moderatora serwisu treści ogłoszenia, jeżeli będzie ona niezgoda z regulaminem bądź zamieszczona w błędnej kategorii.
 16. W przypadku złamania prawa przez ogłoszeniodawcę Pisanieprac.co może przekazać niezbędne dane odpowiednim służbom oraz organom ścigania.
 17. Odpowiedzialność za publikowane w ogłoszeniach treści i materiały ponosi wyłącznie zamieszczający ogłoszenie użytkownik.
 18. Opinie będą dodawane na stronie po moderacji Admina. Pisanieprac.co zastrzega, że nie będzie umieszczać treści obraźliwych, wulgarnych i nie zgodnych z prawdą.
 19. Zabrania się umieszczania ogłoszeń szkalujących innych ogłoszeniodawców ani obrażania osób korzystających z serwisu. Zachowania takie będą powodować usuwanie ogłoszeń osób, które nie stosują się do tego punktu.