Spis treści w pracy magisterskiej

Jednym z najważniejszych elementów przy pisaniu pracy magisterskiej jest stworzenie spisu treści, który powinien być planem całej pracy. Spis treści w pracy magisterskiej

Informacyjna rola spisu treści

Spis treści zasadniczo powinien dostarczać czytelnikowi najważniejszych informacji o strukturze pracy i jej tematyce w dużo większym stopniu, niż jej temat.Tworzy się go przed rozpoczęciem pisania pracy. Powinien być dobrze przemyślany, bowiem decyduje on o ostatecznym kształcie magisterki. Pozwala zorientować się czytelnikowi o czym jest praca i jakie jej elementy będą po sobie następowały. Z jego pomocą można szybko odszukać część pracy, z którą osoba czytająca chce się w danym momencie zapoznać. Informuje bowiem o numerach stron, na których są poszczególne rozdziały i podrozdziały.

Budowa spisu treści

Pisząc pracę magisterską można umieścić spis treści albo na początku, tuż za stroną tytułową, albo na końcu pracy. Można numerować spis lub zrezygnować z tego. Nie trzeba tworzyć spisu treści samodzielnie, co wiąże się z wieloma problemami kiedy korygujemy treść magisterki. Najprościej będzie wygenerować spis treści automatycznie, korzystając z właściwej opcji w edytorze tekstu. W trakcie pisania pracy trzeba w takim przypadku definiować poszczególne jej elementy jako „Nagłówek 1”, „Nagłówek 2” itp. Wówczas korzystając z odpowiedniej funkcji w programie Word spis treści zostanie stworzony automatycznie, a następnie będzie można go modyfikować i aktualizować wraz z postępami w pisaniu. Spis treści w pracy magisterskiej

Obok tematu pracy magisterskiej, jej spis treści podlega akceptacji u promotora. Należy przedyskutować jego strukturę podczas seminarium magisterskiego. Spis treści bywa nazywany planem pracy.

Najczęściej ma on następującą konstrukcję:

Wstęp
Rozdział 1

Podrozdział 1.1
Podrozdział 1.2
Podrozdział 1.3

Rozdział 2

Podrozdział 2.1
Podrozdział 2.2
Podrozdział 2.3
Rozdział 3

Podrozdział 3.1
Podrozdział 3.2
Podrozdział 3.3

Zakończenie/Podsumowanie
Bibliografia/Wykaz literatury/Wykaz źródeł
Wykaz ilustracji/rysunków/wykresów
Aneks

Taki jest spis treści w pracy magisterskiej Należy w sposób spójny i konsekwentny numerować poszczególne części, rozdziały czy podrozdziały pracy, jakie znajdą się następnie w planie pracy. Oczywiście to tylko zwór spisu treści, poszczególne spisy treści mogą się od siebie nieco różnić.