Wskazówki do pisania pracy

Następujące wskazówki mogą pomóc w zorganizowaniu procesu pisania pracy:

Pisanie składa się z trzech faz, mianowicie: przygotowania do pisania, pisania na brudno, wielokrotnego poprawiania.
– Przygotowanie do pisania polega na organizacji materiału.
– Pisanie na brudno jest pierwszą próbą napisania całości.
– Ponowne pisanie i poprawianie często wymaga pomocy Czytelnika.

Promotor jest najbardziej kompetentnym Czytelnikiem, służy radą zarówno w szczegółach, jak i w odniesieniu do całości tekstu. Należy także poprosić inne osoby o uważne przeczytanie tekstu.