Współczynniki plagiatu

Współczynniki plagiatu

Sprawdzanie plagiatu ma zastosowanie przy takich opracowaniach jak: prace magisterskie, prace licencjackie i prace inżynierskie.

Określa się pięć wartości współczynnika podobieństwa:

1. współczynnik podobieństwa 1 określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy o długości 5 wyrazów bądź dłuższe odnalezione w bazie uczelni lub w zasobach ORD i Internetu, z wyłączeniem fragmentów aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych (BAP) – współczynnik ten służy przede wszystkim do badania samodzielności językowej autora pracy;
 2. współczynnik podobieństwa 2 określa, jaka część badanej pracy składa się z fraz odnalezionych w bazie uczelni, ORPD i zasobach Internetu, z wyłączeniem BAP o długości 25 wyrazów – współczynnik ten; ze względu na długość wykrywanych fraz jest narzędziem służącym do wykrywania nieuprawnionych zapożyczeń;
3. współczynnik podobieństwa 3 jest wyliczany analogicznie do współczynnika 1; z tym iż uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 5 wyrazów czy też dłuższe, odnalezione przez system w BAP;
4. współczynnik podobieństwa 4 jest wyliczany podobnie jak współczynnik 2, z tym że uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 25 wyrazów lub dłuższe odnalezione przez system w BAP;
5. współczynnik podobieństwa 5 oznacza jaka część badanej pracy składa się wyłącznie z fraz aktów prawnych odnalezionych w BAP o długości co najmniej 8 wyrazów.
Jako górne granice współczynników podobieństwa wyznacza się:
1. współczynnik podobieństwa 1 (sekwencje pięcio wyrazowe) – 50 % lub 40%
2. współczynnik podobieństwa 2 (sekwencje dwudziestopięciowyrazowe) – 10 lub 5%.
Najistotniejsze są zawsze dwa współczynniki plagiatu: w kolejności ich ważności są to: 2 współczynnik i 1 współczynnik. Jeśli jeszcze nie wszystko jest z tego dla Ciebie jasne, to po prostu musisz pamiętać, że zapoznać się musisz z normami, czyli dopuszczalnymi wartościami plagiatu w pracy dyplomowej na Twojej uczelni. Jesli są to wartości: dla 1 – 50%, dla 2 – 10% to pod żadnym pozorem twoja praca licencjacka, magisterska czy inżynierska nie mogą przekroczyć tych właśnie wartości. W przeciwnym razie możesz liczyć się z problemami na uczelni. A tego przecież nie chcesz. Wystarczy popracować nad tekstem tam gdzie jest plagiat, by go nie było lub chociaż go zminimalizować. Pisanie prac bez plagiatu powinno być waszym celem.
Polecamy wcześniejszy artykuł na tej stronie, dostępny pod tym adresem:
To powinno Ci pomóc i teraz już sobie poradzisz.
 Masz za wysokie współczynniki plagiatu? Obniż je samodzielnie