ŹRÓDŁA, KTÓRYMI MOŻESZ POSŁUŻYĆ SIĘ PISZĄC PRACĘ

W związku z tym, ze pytacie o nas o to jak zebrać materiały źródłowe do pracy oraz jak je skompletować, kiedy jest ich do danego tematu bardzo mało, chcemy pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Każdy, to wie czym jest pisanie prac, zarówno tych semestralnych, jak dyplomowych, zdaje sobie sprawę z wieloetapowości tego procesu. Jednym z nich jest bardzo ważne dla późniejszych działań zbieranie materiałów.

Skąd wziąć przypisy, cytaty, źródła?

Zbieranie materiałów źródłowych do pisania pracy zależy głównie od ich dostępności (i oczywiście chęci ich poszukiwania). Oczywiście zaczynamy od bibliotek. Szczególnie przydatne są te uniwersyteckie, bo tam dostępność materiałów naukowych jest największa. Dostaniecie tam zarówno książki, podręczniki, jak i artykuły prasowe, trochę materiałów znajdziecie też w Internecie. I chociaż akurat Internet nie jest zbyt dobrym źródłem do korzystania w trakcie pisania pracy, to jednak niekoniecznie i nie zawsze warto to miejsce pomijać. Ważne tylko aby dobrze opisać skąd (nazwa strony) i kiedy (wejście na stronę) korzystaliście z danych przysposabiając tekst do pracy.

Gdyby to jednak zawsze było takie proste….

Może się zdarzyć i tak, ze wybrany przez was temat nie doczekał się jeszcze zbyt wielu opisów książkowych. I tu „zaczynają się schody”. Jak w takiej sytuacji znaleźć materiały źródłowe?

Literatura publikacji naukowych czy książkowych rozszerza horyzonty, pozwala na dany problem spojrzeć na sposób panoramiczny, poznać sądy innych. Warto je analizować na swoje potrzeby. Może w nich znajdziecie także jakieś przydatne odnośniki do miejsc źródłowych. Warto czytać uważnie.

Jak szukać źródeł do pisania pracy dyplomowej?

Opracowania literackie, encyklopedyczne, słownikowe, dokumenty, materiały z konferencji, notatki własne lub czyjeś, ulotki promocyjne (np. wystawy obrazów), biuletyny informacyjne, programy przebiegu imprezy, archiwalne zdjęcia, a nawet obserwacja własna i analiza danego procesu lub zjawiska (np. spektaklu teatralnego).

Nimi też możecie posłużyć się pisząc pracę. Na przykład encyklopedia to dobre źródło informacji w pigułce a także definicji danego zjawiska lub tematu. Kolejna definicja może być przytoczona ze słownika i ilość waszych źródeł do pracy właśnie wzrasta.

Musicie pamiętać aby źródła te logicznie pogrupować, bo przecież niektóre będą ważniejsze inne będą wnosiły do pracy mniej istotnych treści.

Być może do zdobycia danych źródeł wystarczą pobyty w bibliotece, ale może też przydarzyć się tak, że potrzebne będzie wyjście w nowe miejsce a nawet odbycie podróży.

Tym bardziej więc przestrzegamy przed wyborem tematów prac, do których materiałów źródłowych jest tak niewiele. Bywa to jak widzicie problematyczne. I o ile macie w sobie pasję do pisania, o tyle jeśli macie tylko w pisaniu pracy obowiązek, sprawa może się nie udać. Wniosek  tego, że prostsze rozwiązania dają większą możliwość skutecznych efektów.